44151593Als je bevalt met een keizersnede wordt de baby door middel van een buikoperatie geboren.

Een keizersnede kan soms met spoed noodzakelijk zijn, maar vaak is het een ingreep die van te voren gepland wordt. De redenen voor een keizersnede zijn verschillend.

Redenen vooraf zijn bijvoorbeeld: stuitligging, meerlingzwangerschap, placenta voor de normale uitgang, of vanwege de voorgeschiedenis van de moeder.

Redenen tijdens een bevalling kunnen zijn: niet vorderende ontsluiting of benauwdheid van de baby.

Een keizersnede is een grote buikoperatie met alle risico’s die daarbij horen.  De WHO, Wereld Gezondheids Organisatie, heeft onlangs gesteld dat keizersnedes alleen gedaan moeten worden wanneer het medisch noodzakelijk is. Er moet zeker niet te luchtig over gedacht worden. Vrouwen die met een keizersnede zijn bevallen, krijgen nogal eens te horen van hun omgeving: ‘ o, jij hebt het lekker makkelijk gehad. ‘ De meeste vrouwen zijn het daar zeer mee oneens.

Meest voorkomende problemen bij een keizersnede:

  • Blaas- en darm problemen
  • Veel bloedverlies
  • Wondinfectie
  • Trombose
  • Minder vlot op gang komen van de borstvoeding
  • Langere herstelperiode
  • Buikpijn, nog lang na de operatie
  • Problemen bij een volgende zwangerschap en bevalling vanwege het litteken in de baarmoeder.

Vrouwen bij wie de bevalling spontaan op gang komt en die goed Begeleid en Bewaakt worden volgens de principes van Proactive Support of Labor hebben de grootste kans op een normale bevalling.  Vrouwen die ingeleid worden hebben een grotere kans op een keizersnede. Ook een ruggenprik vergroot de kans op een keizersnede of kunstverlossing.